JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

Kalevi lahtised meistrivõistlused vibuspordis.

Juhend

 
Aeg ja koht:

6.september kell 10.00 treeninglaskmine, 11.00 võistlus
7.september kell 10.00 treeninglaskmine, 11.00 võistlus
Järvakandi Vibuklubi "Ilves" vibustaadionil, Nõlva 18B, Järvakandi

 
Osavõtjad:

  Plokkvibu    
  Täiskasvanud N ja M  
  Juuniorid N ja M 90.-91. a. sündinud
       
  Sportvibu    
  Täiskasvanud N ja M  
  Juuniorid N ja M 90.-91. a. sündinud
  Kadetid T ja P 92.-93. a. sündinud
  Noored T ja P 94.-95. a. sündinud
  Tidetid T ja P 96.-98. a. sündinud
  Lapsed T ja P 99.-... a. sündinud


Registreerimine:

Osavõtjate kirjalik registreerimine lõpetada 3.septembril kell 17.00
e-mail: info@vibuklubiilves.ee

 

Programm:

I päev
  Täiskasvanud: M/N 90/70m ja 70/60m (Ø122)
  Juuniorid: M/N 90/70m ja 70/60m (Ø122)
  Kadetid: P/T 70/60m ja 60/50m (Ø122)
  Noored: P/T 2 x 40m (Ø122)
       
  Esimene võistluspäev lastakse 6 noolega
 
II päev
  Täiskasvanud: M/N 50m ja 30m (Ø80)
  Juuniorid: M/N 50m ja 30 m (Ø80)
  Kadetid: P/T 50/40m ja 30m (Ø80)
  Noored: P/T 2 x 30m (Ø80)
  Tidetid: P/T 2 x 20m (Ø122)
  Lapsed: P/T 2 x 15m (Ø122)
       
  Teine võistluspäev lastakse 3 noolega

  
Autasustamine:

Iga vanuseklassi kolme paremat autasustatakse diplomi ja eriauhinnaga, N ja M klassi kolme paremat rahaliste auhindadega. Lisaks autasustatakse täiskasvanute ja juunioride klassi kolme paremat vastava medaliga, kadettide, noorte, tidettide ja laste võistjaid Kalevi noortemeistri märgiga.

Plokkvibude kolme paremat meest ja naist autasustatakse diplomi, medali ja auhinnaga. I koht rahaline.

 
Osavõtumaks:

Täiskasvanud: 150 EEK
Õpilased kuni 18.a: 50 EEK

 
Majandamine:

Võistluste korraldamisega seotud kulud kannab Eesti Spordiselts Kalev Keskus. Kõik komandeerimisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon või osaleja.


Korraldaja:

Võistlused korraldab Eesti Spordiselts Kalev Keskus koos Järvakandi vibuklubiga "Ilves".


Info:

e-mail: info@vibuklubiilves.ee
Mob: +372 50 94 638 Raul Kivilo
 

NB! Sportlase tervisliku seisundi eest vastutab tema klubi või sportlane isiklikult.


Copyright (c) 2001-2022 AC Ilves
Webmaster