JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

EESTI VIBULIIT

2008 a. Eesti sisemeistrivõistlused vibuspordis

Juhend

(täiendatud 03.03.2008)


Eesti sisemeistrivõistlustele pääsemise aluseks on 3-etapilise korrespondents-võistluse tulemused:

1. osavõtt vähemalt 2-st korrespondentsvõistluse etapist;
2. 3-st korrespondentsvõistluse etapist 2 parima etapi tulemuse kogusummas 16 parema hulka jõudmine sportvibu klassis ja teistes vibuklassides 8 parema hulka jõudmine.

Samuti pääsevad täiskasvanute sisemeistrivõistlustele noorte sisemeistrivõistluste juunioride ja kadettide klassi medaliomanikud ja noorte ning tidettide klassi kuldmedaliomanikud kõigis vibuklassides.

 
KOHT, AEG, KAVA:

Võistlused toimuvad Vana-Võidu spordihoones.
Stardijoon on harjutamiseks avatud kell 10:00.
09.märtsil 2008.a. kell 11:00 – sportvibu laskjad
09.märtsil 2008.a. orienteeruvalt kell 14:30 – teised vibuklassid
Õhtupoolsetel laskjatel on kasutada kaks prooviseeriat.

 
OSAVÕTJAD:

Sportvibu  
naised ja mehed 2*18m (2*30 noolt) Ø40 cm vertikaalne kolmikleht
Vaistuvibu  
naised ja mehed 2*18m (2*30 noolt) Ø40 cm täisleht
Pikkvibu  
naised ja mehed 2*18m (2*30 noolt) Ø40 cm täisleht
Plokkvibu  
naised ja mehed 2*18m (2*30 noolt) Ø40 cm vertikaalne kolmikleht
NB! Kümneks loetakse vaid sisekümme ehk X!

 
REGISTREERIMINE:
 

Automaatselt vastavalt korrespondentsvõistluste edetabelile. Juhul, kui keegi kvalifitseerunud sportlastest haigestub, ei saa või ei soovi võistlustel osaleda, palun sellest teatada võistluste korraldajatele hiljemalt reedel 04.märtsil 2008.a. kella 15.00-ks.

 
KORRALDAMINE:

Võistlused korraldab EVL koostöös Vana-Võidu ja Viljandi vibuspordi aktiiviga.
Võistluste peakohtunik: URMAS TUI

 
AUTASUSTAMINE:

Igas võistlusklassis autasustatakse 3 esimest medalite ja diplomitega. Kui võistlusklassis on vähem kui 3 sportlast, autasustatakse võitjat medali ja diplomiga, 2. kohta ainult diplomiga.

 
OSAVÕTUMAKS:

  • Täiskasvanud 120 EEK

  • Õpilased 60 EEK

ÜLDISELT: 

NB! Vajalik spordiarsti kehtiv tervisetõend.

Täiendus (03.03.2008)!

Eesti sisemeistrivõistluste juhendis on kahtepidimõistetavus mitteosalemisest teatamise osas, siis kooskõlastades korraldajatega:
Palume teatada oma mitteosalemisest Eesti sisenoortemeistrivõistlustel 08.03.2008 ja Eesti sisemeistrivõistlustel 09.03.2008 hiljemalt kolmapäeva 05.03.2008 keskööks kella 24.00-ni.
Siis jõuavad korraldajad teha korrektiive võistlejate nimekirjades ja kutsuda järgnevaid asenduslaskureid võistlema. Teatada palun aunevarik@hot.ee või mart@etva.ee.
Õhtupoolesetel laskjatel on proovilaskmise aeg kohe peale hommikupoolse vahetuse lõppu samuti pikkusega 45 minutit. Sellele järgneb hommikupoolsete võitjate autasustamine ja siis juba õhtupoolne võistlus ilma prooviseeriateta.
 

Võistlused korraldatakse vastavalt Eesti Vibuliidu kehtestatud vibuspordi võistlusmäärustikule. Kõik määrustikus määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega lähtuvalt kehtivatest FITA võistlusreeglitest ja konkreetsest olukorrast.

 
Korraldajad:

Aune Varik aunevarik@hot.ee tel: 53 440747
Mart Muhel mart@etva.ee tel: 510 6122
 

 

Eesti vibuliidu juhatus


Copyright (c) 2001-2020 AC Ilves
Webmaster