JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

Eesti noorte meistrivõistlused 2007 a.

Juhend

 
Eesti noorte meistrivõistlustest võivad osa võtta kõik Eesti Vibuliidu liikmesklubide sportlased.

Koht ja aeg:

Võistlused toimuvad Tammiste vibustaadionil Pärnus.
Algus 04. augustil 2007.a. kell 11.00
Võistlusväljak on treeninglaskmiseks avatud kell 10.00-10.45
Tehniline komisjon toimub 10.00-10.45

Osavõtjad ja kava:

Võistlustest võivad osa võtta noorsportlased olümpiavibu ja plokkvibu võistlusklassis, kes on sündinud 1989. aastal või hiljem.

Võisteldakse järgmistes vanuseklassides:

  Juuniorid (sünd 89-90): Harjutuseks on FITA-1. Kaks pikemat distantsi lastakse 6 noolega, kaks lühemat distantsi 3 noolega.
  Kadetid noormehed (sünd 91-92): Harjutuseks on nFITA. Kaks pikemat distantsi lastakse 6 noolega, kaks lühemat distantsi 3 noolega.
  Kadetid neiud (sünd 91-92): Harjutuseks on 60+50m (122cm ml)+40+30m (80cm ml). Kaks pikemat distantsi lastakse 6 noolega, kaks lühemat distantsi 3 noolega.
  Noored (sünd 93-94): Harjutuseks on 40m (122cm ml) + 40m (80cm ml) + 30m (80cm ml). Kõik distantsid lastakse 3 noolega.
Tidetid (sünd 95 ja nooremad): Harjutuseks on 20+20m (122cm ml). Mõlemad distantsid lastakse 3 noolega.


Registreerimine:

Eesti noorte meistrivõistlustest osavõtuks tuleb registreeruda hiljemalt 02.08.2007.a. kella 15.00-ks e-maili aadressil sl@lv.parnu.ee; leili47@hot.ee; Juhul, kui ei ole võimalik registreeruda e-maili teel, palume korraldajatega ühendust võtta telefoni teel ja ülesandmise vormistamine eraldi kokku leppida!


Korraldamine:

Võistlused korraldab Eesti Vibuliit koostöös Pärnu Vibuklubi Meelis aktiiviga.
Võistluste peakohtunik: Pr. LEILI KUKK tel. 527 4096
Võistluste peasekretär: Pr. GRISTY LEHTNA


Autasustamine:

Igas võistlusklassis autasustatakse 3 esimest medalite ja diplomitega.

 
Osavõtumaks:

50 EEK.

 
Üldiselt:

Võistlused korraldatakse vastavalt kehtivale Eesti Vibuliidu võistlusmäärustikule. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega kasutades esmaselt EVLi võistlusmäärustikku, seal määratlemata vaidlusküsimuste korral FITA ametlikku võistlusmäärustiku. Võistlejate tervisliku seisundi eest vastutavad nende klubid.


 

Eesti vibuliidu juhatus.
 


Copyright (c) 2001-2023 AC Ilves
Webmaster