JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

2006 a. Eesti noorte meistrivõistlused vibulaskmises

Juhend

 
Eesti noorte meistrivõistlustest võivad osa võtta kõik Eesti Vibuliidu liikmesklubide sportlased.

Koht ja aeg:

Võistlused toimuvad Järvakandi vibustaadionil.
Algus 09. september 2006.a. kell 11.00
Võistlusväljak on treeninglaskmiseks avatud kell 10.00-10.45
Tehniline komisjon 10.00-10.45

Osavõtjad ja kava:

  Kadetid noormehed (sünd 90-91): Noorte FITA
  Kadetid neiud (sünd 90-91): 60+50m (Ø122cm ml) + 40+30m (Ø80cm ml)
  Noored (sünd 92-93): 40+40m (Ø122cm ml) + 30m (Ø80cm ml)
Tidetid (sünd 94 ja nooremad): 20+20 m (Ø122cm ml)

Kadetid lasevad 2 pikemat distantsi 6 noolega, lühemad distantsid 3 noolega. Noored lasevad kõik distantsid 3 noolega (neil on esimese 40m distantsil iga seeria 3 noole laskmiseks aega 4 minutit, 40 ja 30m lastakse tavaliselt - 2 minutit iga seeria 3 noole jaoks). Tidetid lasevad mõlemad distantsid nagu tavaliselt - 3 noolega ja iga seeria 3 noole laskmiseks on aega 2 minutit (lasevad samal ajal, kui teised vanuseklassid lasevad lühikesi distantse).

NB! Eesti Vibuliidu juhatuse ettepanekul ja korraldajate nõusolekul võivad võistlustel väljaspool arvestust osaleda KÕIK Eesti koondise (nii täiskasvanute kui ka noortekoondise) A-normi täitnud sportlased ja Pekingi mängude EOK poolt tunnustatud olümpiakandidaadid. Harjutuseks on 2*70m.


Registreerimine:

Noorte meistrivõistlustest osavõtuks tuleb registreeruda hiljemalt 07.09.2006.a. kella 10.00-ks ühest alljärgnevatel e-maili aadressidel:

info@vibuklubiilves.ee
raul@vibuklubiilves.ee

Juhul, kui ei ole võimalik registreeruda e-maili teel, palun korraldajatega võtta ühendust telefoni teel ja eraldi kokku leppida ülesandmise vormistamine!

 
Korraldamine:

Võistlused korraldab Eesti Vibuliit koostöös Järvakandi Vibuklubi „Ilves” aktiiviga. Võistluste peakohtunik: Hr. Aleksei Bažanov


Autasustamine:

Igas võistlusklassis autasustatakse 3 esimest medalite ja diplomitega.

 
Osavõtumaks:

50 EEK.

 
Üldiselt:

Võistlused korraldatakse vastavalt kehtivale Eesti Vibuliidu võistlusmäärustikule. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega kasutades esmaselt EVL-i võistlusmäärustikku, seal määratlemata vaidlusküsimuste korral FITA ametlikku võistlusmäärustiku.


Korraldajad:

Eesti Vibuliit
Järvakandi VK Ilves

Kontakt:
Raul Kivilo: e-mail raul@vibuklubiilves.ee
tel. 50 94 638

Eesti vibuliidu juhatus.
 


Copyright (c) 2001-2022 AC Ilves
Webmaster