JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

Eesti noorte meistrivõistlused 2006 a.

Juhend

 
Juunioride Eesti meistrivõistlustest võivad osa võtta kõik Eesti Vibuliidu liikmesklubide juunioride ja nooremate vanuseklasside sportlased.

Koht ja aeg:

Võistlused toimuvad Järvakandi vibustaadionil.
Algus 15. juulil 2006.a. kell 10.00
Võistlusväljak on treeninglaskmiseks avatud kell 9.00-9.45
Tehniline komisjon 9.00-9.45
 

Osavõtjad ja kava:

Võistlustest võivad osa võtta noorsportlased olümpiavibu ja plokkvibu võistlusklassis, kes on sündinud 1988. aastal või hiljem (18.aastased ja nooremad). Harjutuseks on FITA-1. 2 pikemat distantsi lastakse 6 noolega, 2 lühemat distantsi 3 noolega.


Registreerimine:

Juunioride meistrivõistlustest osavõtuks tuleb registreeruda hiljemalt 13.07.2006.a. kella 12.00-ks e-maili aadressil info@vibuklubiilves.ee Juhul, kui ei ole võimalik registreeruda e-maili teel, palume korraldajatega ühendust võtta telefoni teel ja ülesandmise vormistamine eraldi kokku leppida!


Korraldamine:

Võistlused korraldab Eesti Vibuliit koostöös Järvakandi VK ILVES aktiiviga.
Võistluste peakohtunik: Hr. TÕNU ENNEMUIST
Võistluste peasekretär: Hr. Aleksei Bažanov


Autasustamine:

Igas võistlusklassis autasustatakse 3 esimest medalite ja diplomitega.
Kontakt: Raul Kivilo: e-mail info@vibuklubiilves.ee tel. 50 94 638

 
Osavõtumaks:

75 EEK.

 
Üldiselt:

Võistlused korraldatakse vastavalt kehtivale Eesti Vibuliidu võistlusmäärustikule. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega kasutades esmaselt EVLi võistlusmäärustikku, seal määratlemata vaidlusküsimuste korral FITA ametlikku võistlusmäärustiku.
Võistlejate tervisliku seisundi eest vastutavad nende klubid.


 

Eesti vibuliidu juhatus.
 


Copyright (c) 2001-2022 AC Ilves
Webmaster