JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

KALEVI III MÄNGUD
Kalevi lahtised meistrivõistlused vibuspordis.

Juhend

 
Aeg ja koht:

01. Juuli - kell 11:00
02. Juuli - kell 11:00
Järvakandi Vibuklubi "Ilves" vibustaadionil, Nõlva 18B, Järvakandi

 
Osavõtjad:

Plokkvibu (N ja M), Sportvibu - Täiskasvanud (N ja M), juuniorid (N ja M), Kadetid (T ja P, 90-91 a. sünd.), Noored (T ja P, 92-93 a. sünd.), Tidetid (T ja P, 94 a. ja noremad).
 

Programm:

I päev    
  Plokkvibu    
  Mehed, naised: M/N 90/70 m + 70/60 m (Ø122 mm)
  Sportvibu    
  Juuniorid ja täiskasvanud: M/N 90/70 m + 70/60 m (Ø122 mm)
  Kadetid: P/T 70/60 m + 60/50 m (Ø122 mm)
  Noored: P/T 50 m + 40 m (Ø122 mm)
  Tidetid: P/T 2 x 20 m (Ø122 mm)
II päev    
  Plokkvibu    
  Mehed, naised: M/N 50 m + 30 m (Ø80 mm)
  Sportvibu    
  Juuniorid ja täiskasvanud: M/N 50 m + 30 m (Ø80 mm)
  Kadetid: P/T 50/40 m + 30 m (Ø80 mm)
  Noored: P/T 2 x 30 m (Ø122 mm)
  Tidetid: P/T 2 x 20 m (Ø122 mm)
Esimene võistluspäev lastakse 6 noolega.

Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.


Registreerimine:

Osavõtjate kirjalik registreerimine lõpetada 29 juunil kell 17:00.
e-mail: info@vibuklubiilves.ee

  
Autasustamine:

Iga vanuseklassi kolme paremat autasustatakse diplomi ja eriauhinnaga, N ja M klassi kolme paremat rahaliste auhindadega. Lisaks autasustatakse juunioride ja täiskasvanute klassi kolme paremat vastava medaliga, kadettide, noorte ja tidettide võitjaid Kalevi noortemeistri märgiga.

 
Osavõtumaks:

Täiskasvanud ja juuniorid: 100 EEK
Kadetid, noored ja tidetid: 50 EEK

 
Majandamine:

Võistluste korraldamisega seotud kulud kannab Eesti Spordiseltsi Kalev Keskus. Kõik komandeerimisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon või osaleja.

  
Korraldamine:

Võistlused korraldab Eesti Spordiseltsi Kalev Keskus koos Järvakandi vibuklubiga "Ilves".


Info:

e-mail: info@vibuklubiilves.ee
Tel: +372 50 94 638 Raul Kivilo
       +372 50 41 160 Toomas Kivilo


Peakohtunik: Aleksei Bažanov


Copyright (c) 2001-2023 AC Ilves
Webmaster