JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

EESTI NOORTE KARIKAVÕISTLUSED 2006 a.

JuhendEesti noorte Karikavõistlustest võivad osa võtta kõik Eesti Vibuliidu liikmesklubide sportlased.

 
KOHT, AEG, KAVA:

Võistlused toimuvad Vana-Võidu staadionil.
Algus 20.mai 2006.a. kell 10:00
Võistlusväljak on treeninglaskmiseks avatud kell 9:00-9:45
Tehniline komisjon 9:00-9:45
 

OSAVÕTJAD:

Juuniorid (sünd 88-89) FITA-1
Kadetid noormehed (sünd 90-91) Noorte FITA
Kadetid neiud (sünd 90-91) Noorte FITA
Noored (sünd 92-93) 40m + 40m ( Ø122cm märkleht) + 30m (Ø80cm märkleht)
Tidetid (sünd 94 ja nooremad) 25 + 20m ( Ø122cm märkleht)

Juuniorid ja kadetid lasevad 2 pikemat distantsi 6 noolega, lühemad distantsid 3 noolega. Noored lasevad kõik distantsid 3 noolega (neil on esimese 40m distantsil iga seeria 3 noole laskmiseks aega 4 minutit; teist korda 40m ja 30m lastakse nagu tavaliselt - 2 min iga seeria 3 noole jaoks). Tidetid lasevad kõik distantsid 3 noolega ja iga seeria 3 noole laskmiseks on aega 4 minutit.
Selline süsteem võimaldab kõikidel noorsportlastel alustada ja lõpetada võistlus korraga.

 
REGISTREERIMINE:
 

Noorte Karikavõistlustest osavõtuks tuleb registreeruda hiljemalt 17.05.2006.a. kella 21.00-ks ühest alljärgnevatel e-maili aadressidel:

aunevarik@hot.ee
tonn@matti.ee

Juhul, kui e-maili teel pole võimalik registreeruda, palume võtta korraldajatega ühendust telefoni teel ja ülesandmise vormistamine eraldi kokku leppida!

 
KORRALDAMINE: 

Võistlused korraldab Vana-Võidu VK aktiiv koostöös Eesti Vibuliiduga.
Võistluste peakohtunik:     Hr. TÕNU ENNEMUIST

NB! Võistlejate riietus peab olema vastav ilmale, soovitavalt kas valge võistlusdress või ühtne klubi võistlusriietus, samuti peavad sportlastel olema spordijalanõud.

 
AUTASUSTAMINE:

Igas võistlusklassis 3 esimest autasustatakse karikate ja diplomitega.

OSAVÕTUMAKS:

50 EEK

ÜLDISELT: 

Võistlused korraldatakse vastavalt kehtivale Eesti Vibuliidu võistlusmäärustikule. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega kasutades esmaselt EVL-i võistlusmäärustikku, seal määratlemata vaidlusküsimuste korral FITA ametlikku võistlusmäärustiku. Sportlaste tervisliku seisundi eest vastutab nende koduklubi.
 
KORRALDAJAD:

Eesti Vibuliit
Vana-Võidu VK

KONTAKT:

Tõnu Ennemuist tonn@matti.ee tel: 51 44646
Aune Varik aunevarik@hot.ee tel: 53 440747
 

 

Eesti Vibuliidu Juhatus


Copyright (c) 2001-2022 AC Ilves
Webmaster