JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

EESTI VIBULIIT

Eesti noorte sisemeistrivõistlused 2006 a. vibuspordis

Juhend

Eesti noorte sisemeistrivõistlustele pääsemise aluseks on ainult 3-etapilise korrespondentsvõistluse tulemused. Kui sportlane ei ole osalenud vähemalt 2 etapil 3-etapilsest korrespondentsvõistlustest, pole tal võimalik osaleda Eesti noorte sisemeistrivõistlustel.

Kõikides vanuseklassides on meistrivõistlustele kvalifitseerumise kriteeriumiteks:
1. osavõtt vähemalt 2-st eelvõistlusest
2. eelvõistlustel 3-st võistlusest 2 parema tulemuse kogusummas 8 parema hulka jõudmine.

 
KOHT, AEG, KAVA:

25.veebruar 2006.a. kell 11.00 - NOORED JA TIDETID
25.veebruar 2006.a. orienteeruvalt kell 14.30 - JUUNIORID JA KADETID
Stardijoon on harjutamiseks avatud kell 10.00.
Võistlused toimuvad Vana-Võidu Spordihoones.
 

OSAVÕTJAD:

Juuniorid (sünd 88-89) 2*18 D40cm täisleht
Kadetid (sünd 90-91) 2*18 D80cm (6-ni) märkleht
Noored (sünd 92-93) 2*15 D80cm märkleht
Tidetid (sünd 94 ja nooremad) 2*15 D122cm märkleht

 
REGISTREERIMINE:
 

Automaatselt vastavalt korrespondentsvõistluste edetabelile.
Juhul, kui keegi kvalifitseerunud sportlastest haigestub, ei saa või ei soovi võistlustel osaleda, palun sellest teatada võistluste korraldajatele hiljemalt neljapäeval 23.veebruaril 2006.a. kella 10.00-ks. See võimaldab asendada mitteosaleva sportlase.
 

KORRALDAMINE:

Võistlused korraldab EVL koostöös Viljandi vibuspordi aktiiviga.
Võistluste peakohtunik: TÕNU ENNEMUIST

NB! Võistlejatel peab olema kas valge võistlusriietus või ühtne klubi võistlusvorm.
Samuti peavad sportlastel olema spordijalanõud.

 
AUTASUSTAMINE:

Igas võistlusklassis autasustatakse 3 esimest medalite ja diplomitega.

 
OSAVÕTUMAKS:

Juuniorid ja nooremad 40 EEK.

 
ÜLDISELT:

Võistlused korraldatakse vastavalt Eesti Vibuliidu kehtestatud vibuspordi võistlusmäärustikule. Kõik määrustikus määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega lähtuvalt kehtivatest FITA võistlusreeglitest ja konkreetsest olukorrast. Noorsportlaste tervisliku seisundi eest vastutab osaleva sportlase klubi.
 
 
Korraldajad:

Tõnu Ennemuist tonn@matti.ee tel: 51 44646
Aune Varik aunevarik@hot.ee tel: 53 440747
 

 

Eesti vibuliidu juhatus


Copyright (c) 2001-2022 AC Ilves
Webmaster