JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

EESTI TÄISKASVANUTE JA VETERANIDE MEISTRIVÕISTLUSED VIBULASKMISES 2005.

Juhend

 
Eesti Meistrivõistlustest võivad osa võtta kõik Eesti Vibuliidu liikmete klubide sportlased.

Koht, aeg:

Võistlused toimuvad Pärnus Tammiste vibustaadionil 23.-24.juulil 2005.a.
Algus 23. juuli 2005.a. kell 11.00
Võistlusväljak on proovilaskmiseks avatud kell 10.00-10.45.
Tehniline komisjon teostatakse 23.mail proovilaskmise ajal.
Esimesel päeval lasevad kõik sportlased harjutuse FITA-1 2 pikemat distantsi. Peale 2 pikema distantsi laskmist asetatakse võistkonnad turniiritabelisse vastavalt 2 pikema FITA distantsi tulemustele ja võistkonnalaskmise (OR) tulemusena selgitatakse välja parimad.
Võistkonda saab registreerida võistluste alguses laupäeval 23.juulil kuni kella 11.00-ni kuni neli liiget ühest klubist sportvibude klassis, 2 sportlast plokkvibude klassis. Neist arvesse läheb kolme parema laskuri tulemus sportvibude klassis ja mõlema plokkvibu laskja tulemus. Arvestust peetakse naiste ja meeste võistlusklassides eraldi.

24. juulil alustatakse kell 11.00, võistlusväljak proovilaskmiseks avatud kell 10.00-10.45. Pühapäeval alustatakse võistluspäeva FITA lühemate distantside laskmisega. Peale FITA distantside lõppemist asetatakse kõik sportlased OR tabelisse vastavalt kogu FITA-1 tulemustele ja selgitatakse välja individuaalsed Eesti meistrid.

Osavõtjad ja kava:

Olümpiavibud (mehed, naised)

90m (naised 70m) ja 70m (naised 60m) distants, Ø122 cm märklehte.
Lastakse mõlemal distantsil 6 noolega 6 seeriat.
50m ja 30m distants, Ø80 cm märklehte
Lastakse mõlemal distantil 3 noolega 12 seeriat.

Plokkvibud (mehed, naised)

90m (naised 70m) ja 70m (naised 60m) distants, Ø122 cm märklehte.
Lastakse mõlemal distantsil 6 noolega 6 seeriat.
50m ja 30m distants, Ø80 cm märklehte
Lastakse mõlemal distantil 3 noolega 12 seeriat.

Veteranid (mehed, naised)

70m (naised 60m) distants, Ø122 cm märklehte.
Lastakse mõlemal distantsil 6 noolega 6 seeriat.
50m ja 30m distants, Ø80 cm märklehte ja OR.
Lastakse mõlemal distantil 3 noolega 12 seeriat.

NB! Nais- ja meesveteranid on võistlejad vanuses 50 aastat ja üle selle.


Registreerimine:

Täiskasvanute meistrivõistlusteks tuleb registreeruda hiljemalt 21.07.2004.a. kell 20.00 Pärnu Vibuklubis Meelis või pr. T. Muheli aadressidel kas kirja või elektronposti teel.

 
Korraldamine:

Võistlused korraldab Pärnu vibuspordi aktiiv koostöös teiste klubidega ja Eesti Vibuliiduga. Võistluste peakohtunik: Pr. TIIU MUHEL

NB! Võistlejatel peab olema kas valge võistlusdress või ühtne klubi võistlusriietus.

 
Autasustamine:

Harjutustes FITA-1 ja olümpiaring autasustatakse igas võistlusklassis 3 esimest medalite ja diplomitega. Võistkonnavõistluses autasustatakse 3 parimat võistkonda medalite ja diplomitega. Kui võistlejaid võistlusklassis on vähem kui 4, autasustatakse võitjat medali ja diplomiga, ülejäänuid diplomiga.

 
Osavõtumaks:

Täiskasvanud ja veteranid 100.- EEK,  õpilased 75.- EEK.

Üldiselt:

Võistlused korraldatakse Eesti Vibuliidu Võistlusmäärustiku järgi. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega kasutades esmaselt EV võistlusmäärustikku, seal mittemääratletud vaidlusküsimuste korral FITA ametlikku võistlusmäärustikku.

Korraldajad:

Eesti Vibuliit e-mail vibuliit@vibuliit.ee

Pärnu VK Meelis e-mail leili47@hot.ee
                                  sl@lv.parnu.ee

T. MUHEL- e-mail tiiu@lamiflex.ee

 


Eesti vibuliidu juhatus.
 


Copyright (c) 2001-2020 AC Ilves
Webmaster