JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

EESTI VIBULIIDU KATSEVÕISTLUS 2005.

Juhend


Võitlustest võivad osa võtta kõik EVL-i liikmesklubide vibusportlased.


Koht, aeg, kava:

Võistlused toimuvad 23.-24.04.2005.a. algusega mõlemal päeval 12:00 Pärnu vibustaadionil.
23.04. võisteldakse 2 pikemal distantsil.
24.04. võisteldakse 2 lühemal distantsi.
Võistlusväljak on harjutuslaskmiseks avatud mõlemal päeval kell 11:00-11:45
Tehniline komisjon teostatakse 23.04. harjutuslaskmise ajal.

 
Osavõtjad:

Olümpiavibu
  Mehed, meesjuuniorid: FITA-1
  Naised, naisjuuniorid: FITA-1
  Kadetid (89-90 neiud): N. FITA (60m + 50m + 40m + 30m)
  Kadetid (89-90 noormehed): N. FITA (70m + 60m + 50m + 30m)
Plokkvibu
  Mehed: FITA-1
  Naised: FITA-1

Esimesel päeval lastakse mõlemal pikemal distantsil 6 noolega 6 seeriat.
Teisel päeval lastakse mõlemal distantsil 3 noolega 12 seeriat.


Registreerimine:

Võistlusteks tuleb registreeruda hiljemalt 21.04.2005.a. kell 20.00 e-mailidel tonn@matti.ee või sl@lv.parnu.ee, telefonidel 5144646 (Tõnu Ennemuist) või 5274096 (Leili Kukk).

  
Korraldamine:

Võistlused korraldab Pärnu vibuaktiiv koostöös EVL-ga.
Võistluste peakohtunik: pr. LEILI KUKK.
NB! Võistlejatel peab olema kas valge võistlusdress või ühtne klubi võistlusriietus.
 

Autasustamine:

Igas võistlusklassis 3 esimest autasustatakse diplomitega. 


Osavõtumaks:

Täiskasvanud: 50 EEK
Õpilased: 25 EEK

 
Üldiselt:

Võistlused korraldatakse Eesti Vibuliidu Võistlusmäärustiku järgi. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega kasutades esmaselt EV võistlusmäärustikku, seal mittemääratletud vaidlusküsimuste korral FITA ametlikku võistlusmäärustikku.

Korraldajad: VK Meelis ja EVL
L. KUKK e-mail: sl@lv.parnu.ee
T. ENNEMUIST e-mail: tonn@matti.ee


NB! Võistlus kuulub EVL-i kalenderplaani ja korraldatakse selleks, et alustada välishooaega tavalisest varem ning võimaldada sportlastel täita tiitlivõistluste ja koondiste norme.

  
Korraldaja:

Võistlused korraldab Eesti Spordiseltsi Kalev Keskus koos Pärnu vibuklubiga "Meelis".

 


Copyright (c) 2001-2020 AC Ilves
Webmaster