JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

EESTI VIBULIIT

Eesti sisemeistrivõistlused 2005 a. vibuspordis

Juhend


Eesti sisemeistrivõistlustele pääsemise aluseks on 3-etapilise korrespondentsvõistluse tulemused:

MEHED:

1. osavõtt vähemalt 2-st eelvõistlusest 
2. eelvõistlustel 3-st võistlusest 2 parema tulemuse kogusummas 20 parema hulka jõudmine.

NAISED:

1. osavõtt vähemalt 2-st eelvõistlusest 
2. eelvõistlustel 3-st võistlusest 2 parema tulemuse kogusummas 20 parema hulka jõudmine.

Samuti pääsevad täiskasvanute meistrivõistlustele noorte meistrivõistluste juunioride ja kadettide klassi medaliomanikud ja noorte ning tidettide klassi kuldmedaliomanikud.
Täiskasvanute 2005.a. Eesti sisemeistrivõistlustest saavad erandina osa võtta 1986.a. või varem sündinud sportlased, kes ei ole osa võtnud vähemalt 2-st korrespondentsvõistluste etapist, kuid tasuvad korraldajatele kohapeal 500.- EEK võistlusmaksu. Viimatimainitud sportlased peavad oma osavõtusoovist teavitama Eesti Vibuliitu hiljemalt esmaspäeval, 28.veebruaril 2005.a.
 
 

KOHT, AEG, KAVA:

06.märts 2005.a. kell 11:00
Stardijoon harjutamiseks avatud kell 10:00
Võistlused toimuvad Vana-Võidu Spordihoones.

 
OSAVÕTJAD:

Sportvibud: mehed, naised 2*18 täislehte D40 cm
Plokkvibud: mehed, naised 2*18 vertikaalsesse kolmiklehte (6-ni)

 
REGISTREERIMINE:

Automaatselt vastavalt osavõistluste edetabelile.
Juhul, kui keegi kvalifitseerunud sportlastest haigestub, ei saa või ei soovi võistlustel osaleda, palun sellest teatada võistluste korraldajatele hiljemalt reedel 04.märtsil 2005.a. kella 10:00-ks. See võimaldab asendada mitteosaleva sportlase.

 
KORRALDAMINE:

Võistlused korraldab EVL koostöös Viljandi vibuspordi aktiiviga.
Võistluste peakohtunik: TÕNU ENNEMUIST

NB! Võistlejatel peab olema kas valge võistlusriietus või ühtne klubi võistlusvorm. Samuti peavad sportlastel olema spordijalanõud.

 
AUTASUSTAMINE:

Igas võistlusklassis autasustatakse 3 esimest medalite, diplomite ja mälestusesemetega.
Mälestusesemetega autasustatakse ka eelmise aasta parimaid laskureid.

 
OSAVÕTUMAKS:

  • Täiskasvanud 75 EEK

  • Juuniorid ja nooremad 40 EEK

ÜLDISELT:

Võistlused korraldatakse vastavalt Eesti Vibuliidu kehtestatud vibuspordi võistlusmäärustikule. Kõik määrustikus määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega lähtuvalt kehtivatest FITA võistlusreeglitest ja konkreetsest olukorrast.

 
Korraldajad:

Tõnu Ennemuist tonn@matti.ee tel: 51 44646
Aune Varik aunevarik@hot.ee tel: 53 440747
 

 

Eesti vibuliidu juhatus


Copyright (c) 2001-2020 AC Ilves
Webmaster