JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

EESTI VIBULIIT

Eesti noorte sisemeistrivõistlused 2005 a. vibuspordis

Juhend

Eesti sisemeistrivõistlustele pääsemise aluseks on ainult 3-etapilise korrespondents-võistluse tulemused. Kui sportlane ei ole osalenud vähemalt 2 etapil 3-etapilsest korrespondentsvõistlustest, pole tal võimalik osaleda Eesti noorte sisemeistrivõistlustel.

Kõikides vanuseklassides on meistrivõistlustele kvalifitseerumise kriteeriumiteks:
1. osavõtt vähemalt 2-st eelvõistlusest
2. eelvõistlustel 3-st võistlusest 2 parema tulemuse kogusummas 8 parema hulka jõudmine.

 
KOHT, AEG, KAVA:

05.märts 2005.a. kell 11:00
Stardijoon harjutamiseks avatud kell 10:00
Võistlused toimuvad Vana-Võidu Spordihoones
 

OSAVÕTJAD:

Juuniorid (sünd 87-88) 2*18 D40cm täisleht
Kadetid (sünd 89-90) 2*18 D80cm (6-ni) märkleht
Noored (sünd 91-92) 2*15 D80cm märkleht
Tidetid (sünd 93 ja nooremad) 2*15 D122cm märkleht

 
REGISTREERIMINE:

Automaatselt vastavalt korrespondentsvõistluste edetabelile.
Juhul, kui keegi kvalifitseerunud sportlastest haigestub, ei saa või ei soovi võistlustel osaleda, palun sellest teatada võistluste korraldajatele hiljemalt neljapäeval 03.märtsil 2005.a. kella 10.00-ks. See võimaldab asendada mitteosaleva sportlase.
 

KORRALDAMINE:  

Võistlused korraldab EVL koostöös Viljandi vibuspordi aktiiviga.
Võistluste peakohtunik: TÕNU ENNEMUIST

NB! Võistlejatel peab olema kas valge võistlusriietus või ühtne klubi võistlusvorm.
Samuti peavad sportlastel olema spordijalanõud.

 
AUTASUSTAMINE:

Igas võistlusklassis autasustatakse 3 esimest medalite, diplomite ja mälestusesemetega.

 
OSAVÕTUMAKS:

Juuniorid ja nooremad 40 EEK.

 
ÜLDISELT:

Võistlused korraldatakse vastavalt Eesti Vibuliidu kehtestatud vibuspordi võistlusmäärustikule. Kõik määrustikus määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega lähtuvalt kehtivatest FITA võistlusreeglitest ja konkreetsest olukorrast.
 
 
Korraldajad:

Tõnu Ennemuist tonn@matti.ee tel: 51 44646
Aune Varik aunevarik@hot.ee tel: 53 440747
 

 

Eesti vibuliidu juhatus


Copyright (c) 2001-2020 AC Ilves
Webmaster