JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

KALEVI PÄEVAD - PÄRNU '2003
Kalevi lahtised meistrivõistlused vibuspordis.

Juhend

 
Aeg ja koht:

15. August - kell 18:00
16. August - kell 11:00
Tammiste Vibustaadion, Tammiste tee 6 A, Pärnu.

 
Osavõtjad ja kava:

I päev
  Mehed, meesjuuniorid (17-18 a.): 90 m + 70 m
  Naised, naisjuuniorid (17-18 a.): 70 m + 60 m
  Kadetid (15-16 a.): 60 m + 50 m
  Noored (13 a. ja nooremad): 40 m (Ø122 mm) + 30 m (Ø122 mm)
II päev
  Mehed, meesjuuniorid (17-18 a.): 50 m + 30 m
  Naised, naisjuuniorid (17-18 a.): 50 m + 30 m
  Kadetid (15-16 a.): 2 x 30 m (Ø80 mm)
  Noored (13 a. ja nooremad): 2 x 30 m (Ø80 mm)

 
Registreerimine:

Osavõtjate kirjalik registreerimine lõpetada 13. augustil kell 15:00.
e–mail: sl@lv.parnu.ee .

  
Autasustamine:

Iga vanuseklassi kolme paremat autasustatakse diplomi ja eriauhinnaga. Lisaks autasustatakse juunioride ja täiskasvanute klassi kolme paremat vastava medaliga, kadettide ja noorte võitjaid Kalevi noortemeistri märgiga.

 
Osavõtumaks:

Täiskasvanud ja juuniorid: 50 EEK
Kadetid ja noored: 30 EEK

 
Majandamine
:

Võistluste korraldamisega seotud kulud kannab Eesti Spordiseltsi Kalev Keskus. Kõik komandeerimisega seotud kulud kannab lähetav organisatsioon või osaleja.

 
Võistluste peakohtunik
:

Leili Kukk, leili47@hot.ee
tel: 044 39253, tööl: 044 32681, mob: 052 74096

  
Korraldaja:

Võistlused korraldab Eesti Spordiseltsi Kalev Keskus koos Pärnu vibuklubiga "Meelis".

 


Copyright (c) 2001-2022 AC Ilves
Webmaster