JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

KÄRLA VALLA AUHINNA VÕISTLUSED VIBUSPORDIS
ja
SAAREMAA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED VIBUSPORDIS.

KOLMKÜMMEND AASTAT VIBUSPORTI SAAREMAAL.

Juhend

 
Eesmärk:

  • Tõsta sportlaste meisterlikkust
  • Tugevdada sõprussidemeid teiste sportlastega.
  • Populariseerida vibusporti.
  • Selgitada välja Saaremaa meistrivõistluste võitjad vibuspordis.
     

Aeg ja koht:

Võistlused toimuvad 9.-10. augustil 2003.a. Karujärvel.
Võistlused algavad esimesel päeval kell 11.00.
Proovilaskmine võistluspäeva hommikul kell 10.00.

Osavõtjad ja võistluste programm:

Võistlused on individuaalsed.
Lastakse harjutust FITA-1.

Juhtimine ja korraldamine:

Võistluste üldjuhtimist teostab SK Kärla.
Kohtunikena tegutsevad Eesti Vibuspordi Liidu poolt kinnitatud kohtunikud.

Tulemuste arvestamine ja võitja selgitamine:

Võistlused toimuvad vastavalt vibuspordi määrustele.
Individuaalselt kolme parema mehe ja naise väljaselgitamiseks lastakse harjutust FITA-1.

Autasustamine:

lndividuaalvõistlejad, kes saavutasid 1-3 koha harjutuses FITA-1, autasustatakse diplomi ja mälestusesemega.


Eelregistreerimine:

Taotlused võistlusest osavõtu kohta saata eelnevalt aadressil:
V. Ignatovitš, Mätasselja küla, Kärla vald. Saaremaa, 93501.
Taotlused saata hiljemalt 03. augustiks 2003.a.
Eelregistreerimislehel näidata ara võistkonna arvuline koosseis (mehed, naised) ja saabumise kuupäev.

   
Stardimaks:

50 EEK.

 
NB!  Komandeerimiskulud:

(sõit, ööbimine, söök) kannab lähetatav organisatsioon.Copyright (c) 2001-2022 AC Ilves
Webmaster