JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

EESTI TÄISKASVANUTE JA VETERANIDE MEISTRIVÕISTLUSED VIBULASKMISES 2003.

Juhend

 
Eesti Meistrivõistlustest võivad osa võtta kõik Eesti Vibuliidu liikmete klubide sportlased.

Koht, aeg:

Võistlused toimuvad Pärnus Tammiste vibustaadionil algusega:
02. august 2003.a. kell 11.00 (pikad distantsid ja võistkonnavõistlus);
03. august 2003.a kell 11.00 (lühikesed distantsid ja OR).
Võistlusväljak on proovilaskmiseks avatud mõlemal päeval 10.00-10.45 .
Tehniline komisjon 02.augustil 10.45-11.00 .

Osavõtjad ja kava:

Olümpiavibud

1 päev - 90m (naised 70m) ja 70m (naised 60m) distants, Ø122 cm märklehte ja võistkonnavõistlus. Lastakse mõlemal distantsil 6 noolega 6 seeriat.
2. päev - 50m ja 30m distants, Ø80 cm märklehte ja OR. Lastakse mõlemal distantsil 3 noolega 12 seeriat.

Veteranid

1. päev - 70m (naised 60m) distants, Ø122 cm märklehte. Lastakse 6 noolega 6 seeriat.
2. päev - 50m ja 30m distants, Ø80 cm märklehte. Lastakse mõlemal distantsil 3 noolega 12 seeriat.
NB! Naisveteranid on vanusega 35 aastat ja üle selle, meesveteranid on vanusega 40 aastat ja üle selle.

Plokkvibud

1. päev - 90m (naised 70m) ja 70m (naised 60m) distants, Ø122 cm märklehte. Lastakse mõlemal distantsil 6 noolega 6 seeriat.
2. päev - 50m ja 30m distants, Ø80 cm märklehte ja OR. Lastakse mõlemal distantsil 3 noolega 12 seeriat.

OR ringid pannakse kokku FITA-1 tulemuste põhjal, kus on ühes tabelis nii sportlased kui ka veteran-sportlased. Veteranide OR järjestus määratakse üldise OR laskmise tulemuste järgi tekkiva tabeli järgi. Veteranidele eraldi OR ei korraldata!

Võistkonnavõistlust peetakse 90m ja 70m lastud tulemustel põhinevas järjekorras. Veteranidele eraldi võistkonnavõistlusi ei korraldata!


Registreerimine:

Meistrivõistlusteks tuleb registreeruda hiljemalt 30.07.2003.a. 17.00 vibuklubi Meelis postiaadressil või e-postile. Võistkonna võistluseks saab registreeruda võistluste alguses 02.08 kuni kella 11.00 (neli liiget ühest klubist, neist arvesse läheb kolme parema tulemus).

e-posti: pr. T.MUHELI tiiu@lamiflex.ee  ja pr. L.KUKE sl@lv.parnu.ee

 
Korraldamine
:

Võistlused korraldab Pärnu Vibuklubi Meelis koostöös Eesti Vibuliiduga. Võistluste peakohtunik: Pr. Tiiu MUHEL.

Võistlused korraldatakse Eesti Vibuliidu Võistlusmäärustiku järgi. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega kasutades esmalt EV võistlusmäärustiku, seal mittemääratletud vaidlusküsimuste korral FITA ametliku võistlusmäärustiku.

NB! Võistlejatel peab olema kas valge võistlusdress või ühtne klubi võistlusriietus.

 
Autasustamine:

Medalite ja diplomitega autasustatakse FITA-1 ja OR harjutuste 3 paremat sportlast nii meeste, naiste kui ka meesveteranide ja naisveteranide hulgas. Võistkonnavõistluses auhinnalise koha saavutanud võistkonda autasustatakse diplomite ja medalitega.

 
Osavõtumaks:

Täiskasvanud 100.- EEK (noored täiskasvanute MV 75.- EEK).

 
Eesti vibuliidu juhatus.
 


Copyright (c) 2001-2022 AC Ilves
Webmaster