JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

Eesti noorte meistrivõistluste 2003 a.

Juhend

 
Eesti Meistrivõistlustest võivad osa võtta kõik Eesti Vibuliidu liikmete klubide ja spordikoolide osakondade sportlased.

Toimumise aeg ja koht:

Võistlused toimuvad Järvakandi Vibuklubi ILVES staadionil.
Algus 26. juuli 2003.a. kell 11.00 .
Võistlusväljak avatud treeninglaskmiseks kell 10.00 – 10.45 .
Tehniline komisjon kell 10.45 .

Osavõtjad ja kava:

  Juuniorid neiud: Naiste FITA-1
  Juuniorid noormehed: FITA-1
  Kadetid tüdrukud: Naiste FITA-1
  Kadetid noormehed: Noorte FITA-1
  Noored tüdrukud: 40 m (Ø122 mm) + 2x30 m (Ø80 mm)
Noored poisid: 40 m (Ø122 mm) + 2x30 m (Ø80 mm)
Tidetid tüdrukud: 30 m (Ø122 mm) + 25 m (Ø122 mm) + 15 m (Ø80 mm)
Tidetid poisid: 30 m (Ø122 mm) + 25 m (Ø122 mm) + 15 m (Ø80 mm)

Juuniorid ja kadetid lasevad 2 pikemat distantsi 6 noolega. Samal ajal (juuniorid ja kadetid 2 distantsi!) lasevad noored ja tidetid oma vanuseklassi pikima distantsi 3 noolega!


Registreerimine:

Eesti noorte meistrivõistlusteks tuleb registreeruda hiljemalt 23.07.2003.a. kella 20.00-ks Järvakandi Vibuklubis ILVES või hr. A. Luhtoja aadressil kas kirja või elektronposti teel. Postiaadressi leiate Vibuklubi ILVES interneti aadressil http://www.vibuklubiilves.ee

 
Korraldamine
:

Võistlused korraldab Järvakandi vibuspordi aktiiv koostöös teiste klubidega ja Eesti Vibuliiduga.
Võistluste peakohtunik: Hr. ANDRES LUHTOJA

 
Autasustamine:

Igas võistlusklassis 3 esimest autasustatakse medalite ja diplomitega.

 
Osavõtumaks:

50 EEK.

 
Üldiselt:

Võistlused korraldatakse vastavalt Eesti Vibuliidu Võistlusmäärustikule. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega, kasutades esmaselt EV võistlusmäärustiku, seal mittemääratletud vaidlusküsimuste korral FITA ametliku võistlusmäärustiku.


Korraldajad:

Eesti vibuliit
JVK "Ilves". e-mail: toora@hot.ee
A. Luhtoja e-mail: andresl@jk.estpak.ee

Eesti vibuliidu juhatus.
 


Copyright (c) 2001-2023 AC Ilves
Webmaster