JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

EESTI TÄISKASVANUTE JA VETERANIDE KARIKAVÕISTLUSTE

Juhend

Eesti Karikavõistlustest võivad osa võtta kõik Eesti Vibuliidu liikmesklubide ja spordikoolide osakondade sportlased.

Koht, Aeg, Kava:

24. mai 2003.a. kell 11.00 (pikad distantsid) ja 25. mai 2003.a kell 11.00 (lühikesed distantsid).
Võistlusväljak on proovilaskmiseks avatud mõlemal päeval 10.00-10.45.
Tehniline komisjon 24.mail 2003.a. kell 10.45-11.00.
Võistkonnavõistlust peetakse harjutuse FITA-1 arvestuses. Võistkonda saab võistluste alguses 24.mail kuni kella 10.00 registreerida kuni neli liiget ühest klubist, neist arvesse läheb kolme parema laskuri tulemus.
Võistlused toimuvad Järvakandi Vibuklubi "ILVES" staadionil.

Osavõtjad:

  Mehed, naised 1 päev: 90m (naised 70m) ja 70m (naised 60m) distants 122 cm märklehte.
Lastakse mõlemal distantsil 6 noolega 6 seeriat

2 päev: 50m ja 30m distants 80 cm märklehte.
Lastakse mõlemal distantsil 3 noolega 12 seeriat

  Veteranid 1 päev: 70m (naised 60m) distants 122 cm märklehte.
Lastakse 6 noolega 6 seeriat

2 päev: 50m ja 30m distants 80 cm märklehte.
Lastakse mõlemal distantsil 3 noolega 12 seeriat

NB! Naisveteranid on vanusega 35 aastat ja üle selle, meesveteranid on vanusega 40 aastat ja üle selle.

  Plokkvibud 1 päev: 90m (naised 70m) ja 70m (naised 60m) distants 122 cm märklehte.
Lastakse mõlemal distantsil 6 noolega 6 seeriat

2 päev: 50m ja 30m distants 80 cm märklehte.
Lastakse mõlemal distantsil 3 noolega 12 seeriat

 

Registreerimine:

Täiskasvanute ja veteranide karikavõistlusteks tuleb registreeruda hiljemalt 22.05.2003.a. 17.00 Järvakandi Vibuklubis ILVES, hr. A. Bažanovi või hr. A. Luhtoja aadressidel, kas kirja või elektronposti teel.

 
Korraldamine:

Võistlused korraldab Järvakandi vibuspordi aktiiv koostöös teiste klubidega ja Eesti Vibuliiduga. Võistluste peakohtunik: Hr. Aleksei Bažanov.

NB! Võistlejatel peab olema kas ühtne klubi võistlusriietus või valge võistlusdress.

Autasustatamine:

Individuaalarvestuses autasustatakse igas võistlusklassis 3 esimest karikate ja diplomitega. Võistkonnavõistluses autasustatakse võitnud võistkonda karikate ja diplomitega.


Osavõtumaks:

Täiskasvanud ja veteranid 100 EEK (noored täiskasvanute KV 75.- eek).


Üldiselt:

Võistlused korraldatakse Eesti Vibuliidu Võistlusmäärustiku järgi. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega kasutades esmaselt EV võistlusmäärustikku, seal mittemääratletud vaidlusküsimuste korral FITA ametlikku võistlusmäärustikku.

Korraldajad:

Eesti Vibuliit
Järvakandi Vibuklubi ILVES

  A. Bažanov alexb@jk.estpak.ee
  A. Luhtoja andresl@jk.estpak.ee

 

Eesti Vibuliidu juhatus.


Copyright (c) 2001-2022 AC Ilves
Webmaster