JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

R E E G L I D

Eesti Vibuliidu võistlusmäärustik
(kinnitatud EVL juhatuse otsusega 20. märts 2004)
- EVL juhatuse otsusega (17.12.2009) on muudetud punktid 4.2.3 ja 4.2.4.

FITA ametlik reeglite raamat (ingl. keeles)


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster