JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

Eesti Vibuliidu võistlusmäärustik (kinnitatud EVL juhatuse otsusega 20. märts 2004)

Sissejuhatus

Eesti Vibuliit, edaspidi EVL, on rahvusvahelise vibuföderatsiooni (FITA) liige ning ametlikult tunnustatud vibusportlaste esindusõigustega organisatsioon Eestis.

EVL viib vibuspordi võistlusi läbi vastavalt FITA juhenditele (Constitutions and Rules, 20.01.2004.a.) ja Eesti vibuspordi traditsioonidele. Käesolev võistlusmäärustik toob tõlkena välja tähtsamad alapunktid ega sea oma eesmärgiks anda täielikku ülevaadet FITA juhtimissüsteemist ja administreerimisest, vajadusel on tehtud viited algmaterjalidele.

Võistlusmäärustik reguleerib eelkõige Eesti vibusportlaste aktiivi töö- ja võistluskorraldust EVLi liikmeskonnas. EVL on jätnud endale õiguse teha käesolevas võistlusmäärustikus täiendusi, kui FITA juhendites esitatud nõuded ei ole vibuliidule jõukohased tingimusel, et need täiendused ei sea kahtluse alla sportlaste võistlustulemuste ametlikku tunnustust rahvusvahelisel tasemel.

Antud võistlusmäärustik järgib FITA vastavate raamatute peatükkide ja alapunktide järjestust, võimaldamaks FITA juhendites teostavate muudatuste kergemat jälgimist ja võrdlust ning täienduste tegemist EVL võistlusmäärustikku.


Sisukord


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster