JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
Toomas Kivilo saab maakonna tippauhinna Rapla Redel 2005  (Nädaline)


 

Sel aastal seati maakonna tippauhinnale kandideerima kolm väärikat inimest: Rapla keskraamatukogu kauaaegne direktor Ilvi Laidna, tuntud ja teenekas põllumees Ülo Flaur Kehtna vallast ning vibusporditreener Toomas Kivilo Järvakandist. Auhinnakomisjon hääletas viimase poolt.

Maasekretär Ene Matetski sõnul langes hääletajate eelistus Toomas Kivilole eelkõige seepärast, et tema tegevus on seotud valdavalt noortega. Ta on pikki aastaid kasvatanud sportlasi, kelle tulemused on tuntust kogunud mitte ainult Järvakandile ja Rapla maakonnale, vaid kogu Eestile. Vibulaske maailmameistrivõistlusi naljalt Kivilo kasvandiketa enam ette ei kujutagi. Kui nad ei võtagi sealt just kõige säravamaid medaleid, siis arvestatavate konkurentidena on nad igal juhul hinnatud. Treeneri tegevusele lisab kaalu veel ka see, et tema pingutusi ei ole kannustanud mitte rahaline tulu, vaid täielik pühendumus – ta on autoriteetne isik, keda tuntakse maailma vibuspordi ringkondades.

Toomas Kivilo on kaheksas Rapla Redeliga tunnustatu. Tavakohaselt antakse tippauhind üle maavanema vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul.

 

Tõnis Tõnisson

 

 

Rapla Redeli 2005 saab Toomas Kivilo  (Rapla Maavalitsuse kodulehekülg)

 

Rapla maakonna tippauhinna Rapla Redel 2005 laureaat on vibutreener ja vibulaskur Toomas Kivilo Järvakandist.

Toomas Kivilo juhendamisel hakati sportvibu laskmist Järvakandis õpetama juba 1968.aastal ning selle aja jooksul on tema käe all õppinud üle 200 spordihuvilise. Tema õpilased on saavutanud silmapaistvaid tulemusi nii Eestis kui maailma tasemel.

Järvakandi valla esindajate sõnul on raske üle hinnata Toomas Kivilo kasvatuslikku rolli noorte hulgas, sest treenerina on ta seadnud treeningrühmaga liitumise eeltingimuseks eduka õppetöö ning eeskujuliku käitumise, mis on aastaid olnud ka Järvakandi noorte mõjukamaks distsiplineerivaks faktoriks. Seega on Toomas Kivilo 40 aasta jooksul üles kasvatanud mitu põlvkonda väärikaid Eesti Vabariigi kodanikke. Täna on Järvakandi Vibuklubi Ilves avatud vähemalt 5 korral nädalas nii noortele kui täiskasvanud vibuspordihuvilistele.

Noortel vibulaskuritel jätkub oma treeneri kohta vaid häid sõnu:

“Toomas Kivilo – mees, kes on valanud higi vaid selleks, et meist saaks head laskurid. Ise selle eest raha saamata. Kõik, mis tema sellest saab, on rõõm näha meid vibu laskmas. Ja talle piisab sellest. Ta on väga elutark mees – tema käest võib kõike küsida. Tal on alati vastus olemas. Mees, kellel ei ole vaenlasi, kellel on vaid sõbrad. Ainuke mees, kes võiks olla surematu.” (Piret 15a)

Treeneri töö on olnud Toomas Kivilo ühiskondlik missioon, mida ta on teinud oma põhitöö kõrvalt.

Tippauhinna kandidaatideks esitati ka:
Ülo Flaur – eeskujulik põllumees; Pae Farmer OÜ juhataja
Ilvi Laidna – Rapla Keskraamatukogu pikaaegne juhataja (1978-2005)

Auhinna annab Rapla maavanem Tõnis Blank üle 23.veebruaril Eesti iseseisvuspäevale pühendatud maavanema vastuvõtul Alu mõisas. Vastuvõtule on palutud kõik esitatud kandidaadid.

Tippauhind Rapla Redel on maakonna kõrgeim autasu, mida antakse välja alates 1998.aastast.

 

Karin Schütz
Maavanema sekretär

 


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster